PRINT SEND TIL EN VEN
Furesø Vandforsyning

Velkommen til Furesø Vandforsyning

Vi er en privat vandforsyning - ejet af forbrugerne - og vi leverer vand til alle, der bor i Farum, Hareskovby, Jonstrup og Værløse. I Furesø Kommune varetages vandforsyningen af Furesø Vandforsyning, mens Novafos varetager håndteringen af regnvand og spildevand.


Det er vandforsyningens målsætning at levere drikkevand af god kvalitet med stor forsyningssikkerhed til lavest mulige pris.

Vandforsyningen drives som et non-profit selskab efter et hvile-i-sig-selv princip.

  

Akut brug for hjælp uden for åbningstid?


Ved akutte hændelser som brud på vandledninger indenfor normal arbejdstid kontaktes vandforsyningen på telefon 44 95 26 15.


Ved akutte hændelser udenfor normal arbejdstid (vandbrud, stop) kontaktes vandforsyningen på telefon 30 42 07 42.


 

Nye fund af sprøjtegift i drikkevandet

I september 2017 undersøgte vi alle fem vandværker for det omtalte pesticid,
desphenyl-chloridazon, og vi har ikke påvist et indhold af pesticidet.


Driftssituation


Aktuelt

Vi renoverer vandledninger på Evavej og Elsevej

Vandforsyningen renoverer vandledninger på Evavej og Elsevej. Her finder du tidsplanen.

 

Generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2018

D. 20. marts 2018 kl. 18.30 holder Furesø Vandforsyning generalforsamling.
Der er lukket for tilmelding til generalforsamlingen, fuldmagt findes under "Om Vandforsyningen" og "Generalforsamling".

 

Kontakt

Mandag–Fredag 8.00–11.00

Mandag-torsdag besvarer vi telefonen frem til kl. 15.00 i det omfang, det er muligt.


Rugmarken 38
3520 Farum

Tlf: 44 95 26 15

Email: mail@furesoevand.dk

CVR nr. 32 96 98 95

 


Om Furesø Vandforsyning

Furesø Vandforsyning leverer hver dag rent drikkevand til ca. 40.000 forbrugere ved ca. 11.000 forbrugssteder i Farum, Hareskovby, Jonstrup og Værløse.
Vandet kommer fra vores 5 vandværker, og i alt producerer vi ca. 1,9 mill. kubikmeter drikkevand om året. Herudover modtager vi ca. 50.000 kubikmeter vand fra HOFOR.

Drikkevandet produceres af grundvand, som vi henter om fra 22 boringer.
Når grundvandet er pumpet op fra undergrunden, bliver det ført videre til vandværket, hvor vi ilter og filtrerer det gennem sandfiltre. Værkerne er fuldautomatiske, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vi har ca. 3 km råvandsledninger og 249 km vandledninger, som vi løbende vedligeholder og renoverer. Højdebeholderne samt vores 6 pumpestationer sikrer et stabilt vandtryk i Furesø Kommune.