PRINT SEND TIL EN VEN
Furesø Vandforsyning

Velkommen til Furesø Vandforsyning

Vi er en privat vandforsyning - ejet af forbrugerne - og vi leverer vand til alle, der bor i Farum, Hareskovby, Jonstrup og Værløse. I Furesø Kommune varetages vandforsyningen af Furesø Vandforsyning, mens Novafos varetager håndteringen af regnvand og spildevand.


Det er vandforsyningens målsætning at levere drikkevand af god kvalitet med stor forsyningssikkerhed til lavest mulige pris.

Vandforsyningen drives som et non-profit selskab efter et hvile-i-sig-selv princip.

  

Akut brug for hjælp uden for åbningstid?


Ved akutte hændelser som brud på vandledninger indenfor normal arbejdstid kontaktes vandforsyningen på telefon 44 95 26 15.


Ved akutte hændelser udenfor normal arbejdstid (vandbrud, stop) kontaktes vandforsyningen på telefon 30 42 07 42.

 

Furesø Vandforsyning har undersøgt for DMS i drikkevandet

 

Da der i flere vandforsyninger i landet er fundet spor af stoffet N,N-Dimethylsulfamid (DMS), har Furesø Vandforsyning valgt at undersøge drikkevandet for DMS.
Der er fundet spor af DMS i drikkevandet fra Furesø Vandforsyning i en enkelt boring. Koncentrationen ligger markant under vandkvalitetskravet. Vi er dog meget opmærksomme på problemet, og vi har sat en yderligere undersøgelse i gang.

DMS er et nedbrydningsprodukt, der stammer fra det svampebekæmpende middel tolylfluanid, der blandt andet har været brugt i frugt- og planteavl og i trævareindustrien. Tolylfluanid har ikke været tilladt at anvende i Danmark siden 2007.

DMS har ikke tidligere været blandt de stoffer, som vandværkerne skal kontrollere for. DMS er blevet omfattet af kontrolkravene, som trådte i kraft d. 1. juli 2018  med den reviderede drikkevandsbekendtgørelse.

 

 

 

 

 

Driftssituation


Aktuelt


Vi renoverer vandledninger


Vandforsyningen renoverer desuden vandledninger på Søndersøvej. Her finder du tidsplanen.

Vandforsyningen har igangsat vandledningsrenovering på Inavej, Åsevej og Helenestien. Her finder du
tidsplanen.

 

Kontakt

Mandag–Fredag 8.00–11.00

Mandag-torsdag besvarer vi telefonen frem til kl. 15.00 i det omfang, det er muligt.


Rugmarken 38
3520 Farum

Tlf: 44 95 26 15

Email: mail@furesoevand.dk

CVR nr. 32 96 98 95