PRINT SEND TIL EN VEN
Furesø Vandforsyning

Velkommen til Furesø Vandforsyning

Vi er en privat vandforsyning - ejet af forbrugerne - og vi leverer vand til alle, der bor i Farum, Hareskovby, Jonstrup og Værløse. I Furesø Kommune varetages vandforsyningen af Furesø Vandforsyning, mens Novafos varetager håndteringen af regnvand og spildevand.


Det er vandforsyningens målsætning at levere drikkevand af god kvalitet med stor forsyningssikkerhed til lavest mulige pris.

Vandforsyningen drives som et non-profit selskab efter et hvile-i-sig-selv princip.

 

Akut brug for hjælp uden for åbningstid?


Ved akutte hændelser som brud på vandledninger indenfor normal arbejdstid kontaktes vandforsyningen på telefon 44 95 26 15.


Ved akutte hændelser udenfor normal arbejdstid (vandbrud, stop) kontaktes vandforsyningen på telefon 30 42 07 42.

Furesø Vandforsyning  og Stenløse Vandværk indgår et samarbejde

 

Fra årsskiftet 2018/2019 indgår Furesø Vandforsyning og Stenløse Vandværk et tæt samarbejde om drift, vedligeholdelse og udvikling af forsyningsnet og vandværker i Furesø- og Stenløses område. Formålet med samarbejdet er at sikre en mere stabil økonomi og styrke de to forbrugerejede enheder på både det administrative og tekniske område. Furesø Vandforsyning ændrer hverken navn eller flytter adresse. Du kan læse hele pressemeddelelsen her.

 

Furesø Vandforsyning har undersøgt for DMS i drikkevandet

 

Da der i flere vandforsyninger i landet er fundet spor af stoffet N,N-Dimethylsulfamid (DMS), har Furesø Vandforsyning valgt at undersøge drikkevandet for DMS.
Der er fundet spor af DMS i drikkevandet fra Furesø Vandforsyning i en enkelt boring. Koncentrationen ligger markant under vandkvalitetskravet. Vi er dog meget opmærksomme på problemet, og vi har sat en yderligere undersøgelse i gang.

DMS er et nedbrydningsprodukt, der stammer fra det svampebekæmpende middel tolylfluanid, der blandt andet har været brugt i frugt- og planteavl og i trævareindustrien. Tolylfluanid har ikke været tilladt at anvende i Danmark siden 2007.

DMS har ikke tidligere været blandt de stoffer, som vandværkerne skal kontrollere for. DMS er blevet omfattet af kontrolkravene, som trådte i kraft d. 1. juli 2018 og senere blev erstattet af den nu gældende drikkevandsbekendtgørelse af 28. august 2018.

 

 

 

 

 

Driftssituation


Aktuelt

Vi søger en ny receptionist og regnskabsassistent

Læs mere om stillingen her.


Vi søger efter vandspild
I uge 15, 16 og 17 har Furesø Vandforsyning bedt firmaet Kobberøe om at søge efter spild fra vores vandledningerne.


Vi renoverer vandledninger

Renovering af vandledninger i Søndergårdsvej-kvarteret i Værløse er i gang. Se detaljerne her.

I løbet af 2019 renoverer vi vandledninger flere steder. Læs mere her

Kontakt

Mandag–Fredag 8.00–11.00

Mandag-torsdag besvarer vi telefonen frem til kl. 15.00 i det omfang, det er muligt.


Rugmarken 38
3520 Farum

Email: mail@furesoevand.dk

Henvendelser vedr. din regning: bogholder@furesoevand.dk

Henvendelser vedr. placering af stophane/ledningsnet samt flytninger: oplysning@furesoevand.dk

Fremsendelse af faktura: faktura@furesoevand.dk

CVR nr. 32 96 98 95