PRINT SEND TIL EN VEN
Furesø Vandforsyning

Velkommen til Furesø Vandforsyning

Vi er en privat vandforsyning - ejet af forbrugerne - og vi leverer vand til alle, der bor i Farum, Hareskovby, Jonstrup og Værløse. I Furesø Kommune varetages vandforsyningen af Furesø Vandforsyning, mens Novafos varetager håndteringen af regnvand og spildevand.


Det er vandforsyningens målsætning at levere drikkevand af god kvalitet med stor forsyningssikkerhed til lavest mulige pris.

Vandforsyningen drives som et non-profit selskab efter et hvile-i-sig-selv princip.

  

Akut brug for hjælp uden for åbningstid?


Ved akutte hændelser som brud på vandledninger indenfor normal arbejdstid kontaktes vandforsyningen på telefon 44 95 26 15.


Ved akutte hændelser udenfor normal arbejdstid (vandbrud, stop) kontaktes vandforsyningen på telefon 30 42 07 42.


 Driftssituation


Aktuelt

 

Vandtrykket er lavere i området omkring Gammel Bregnerødvej

 

Grundet driftsproblemer på Bregnerød Vandværk kan trykket til forbrugerne i området omkring Gammel Bregnerødvej i perioder forekomme lavt.


Vi renoverer vandledninger

 

Vandforsyningen har igangsat ledningsrenoveringen på Evavej og Elsevej. Her finder du tidsplanen.

I maj påbegynder vi ledningsrenoveringen på Violvej, Kærmindevej og Søndersøvej. Her finder du tidsplanen.

Umiddelbart inden sommerferien starter vores ledningsrenoveringsprojekt på Inavej, Elsevej og Helenestien op.

 

Kontakt

Mandag–Fredag 8.00–11.00

Mandag-torsdag besvarer vi telefonen frem til kl. 15.00 i det omfang, det er muligt.


Rugmarken 38
3520 Farum

Tlf: 44 95 26 15

Email: mail@furesoevand.dk

CVR nr. 32 96 98 95