PRINT SEND TIL EN VEN
Furesø Vandforsyning

Udskiftning af vandmålere


For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum.

Når vandforsyningen udskifter vandmåleren, er dette gratis for forbrugeren.

Udskiftning/kontrol af målerne sikrer, at vandmålerne måler korrekt. Ved stikprøvekontrol dokumenteres de opsatte måleres nøjagtighed, og er målerne i orden, kan de forblive opsat i en periode på enten 3 eller 6 år afhængig af stikprøvekontrollens resultat. Dokumentation for målernes nøjagtighed kan kun foretages af et godkendt/akkrediteret laboratorium.