PRINT SEND TIL EN VEN
Furesø Vandforsyning

Vandmålere


Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandforsyningen kræver derfor vandmålere opsat i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.

Opsætning af vandmålere må kun ske efter aftale med Furesø Vandforsyning og af en autoriseret VVS-installatør.


Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. Det er grundejeres ansvar at sørge for, at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.

Vær opmærksom på, at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssig, da det kan hindre adgangen til vandmåleren.


Vandforsyningen ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og kontrollere vandmåleren.