PRINT SEND TIL EN VEN
Furesø Vandforsyning

Vandmålerkontrol


Furesø Vandforsyning har pligt til at kontrollere vandmålere i drift. Derfor kommer vi med års mellemrum på kontrolbesøg for foretage en stikprøvekontrol.

Inden vi kommer på besøg, sender vi en orientering til ejendommens forbruger, så det er muligt at finde et tidspunkt, der passer.

Dette kontrollbesøg er gratis.

Formålet med kontrollen

Formålet med vandmålerkontrollen er at kontrollere, om de enkelte partier af vandmålere overholder en såkaldt kontrolværdigrænse.

Vi kontrollerer vandforsyningens vandmålere efter et konkret antal års brug, og hvis vores stikprøvekontrol af de enkelte partier overholder kontrolværdigrænsen, kan partiet af vandmålere blive i drift.

Overholder et parti ikke kontrolværdigrænsen, kontakter vi de forbrugere, der har den berørte vandmåler og foretager udskiftning (udskiftningen er gratis).

I Furesø Vandforsyning har bestyrelsen besluttet, at vandmålere

  • mellem Q1,5 og QN 3,5 (små vandmålere) gennemgår dobbelt stikprøvekontrol
  • mellem 3,5 QN og 10 QN (større vandmålere) gennemgår enkelt stikprøvekontrol
  • over 10 QN (store vandmålere) gennemgår totalkontrol.

Kontrolmanual


Kontrolmanual_Furesø_Vandforsyning.pdf