PRINT SEND TIL EN VEN
Furesø Vandforsyning

Check ventilen før måleren


Før og efter vandmåleren er der placeret ventiler.
Ventilerne er en del af de private vandinstallationer, som du som ejer har ansvar for at vedligeholde.

Disse ventiler skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler.

Kan en ventil ikke lukkes, bør du tilkalde en VVS'er, så ventilen virker, når vandforsyningen kommer for at udskifte vandmåleren.


Placering af vandmåler

Vandmåleren skal placeres således, at den til en hver tid er let at aflæse og lettilgængelig for at blive udskiftet.

Vandmåleren skal være opsat således, at der kan udføres reparationer og aflæsninger. Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren.