PRINT SEND TIL EN VEN
Furesø Vandforsyning

Aflæsning af vandmålere


Hver ejendom har en vandmåler, og denne vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt.


I Furesø Vandforsyning sker aflæsningen hvert år omkring den 15. december, og aflæsningen skal indberettes til Vandforsyningen inden årets udgang.

Furesø Vandforsyning meddeler spildevandsselskabet hvad vandforbruget har været, til brug for spildevandsselskabets afregning til forbrugerne.

Sker aflæsning og indberetning ikke til tiden, tillægges afregningen et gebyr jævnfør Vandforsyningens takstblad for driftsbidrag.

Vandforsyningen retter henvendelse til de enkelte husstande, når vandmålere skal aflæses, enten ved at udsende aflæsningskortet pr. e-mail eller med posten.

Hvis du ønsker at indberette din seneste
måleraflæsning, kan det ske under punktet "Selvbetjening".

Takster

Du kan læse mere om vandforsyningens takster under fanen "Takster".