PRINT SEND TIL EN VEN
Furesø Vandforsyning

Vandmålere


Nedtagning/opsætning af vandmålere i forbindelse med reparationer af din installation, må kun foretages af en autoriseret VVS-installatør. Vandforsyningen skal have besked når arbejdet er færdigt, så vi kan plombere måleren igen.


Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. Det er også vigtigt, at der er adgang til vandmåleren, så den kan kontrolleres og udskiftes.

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles hvert år den 15. december og indberettes til vandforsyningen inden årets udgang.

Vandforsyningen ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og kontrollere vandmåleren.

Vandmåleren findes i forskellige udgaver i Furesø Vandforsyning: