PRINT SEND TIL EN VEN
Furesø Vandforsyning

Vandanalyser for Furesø Vandforsyning

Sådan læses en vandanalyse

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måles der regelmæssigt for.

 

Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet. 

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2011 bilag 9 og 10, skal der for vandværker med en årlig udpumpet vandmængde mellem 1,75 mill m3 og 2,1 mill m3 foretages:
9 stk. begrænset kontrol på ledningsnettet
2 stk. normalkontrol på vandværket
1 stk. udvidet kontrol på vandværket
1 stk. kontrol med sporestoffer
3 stk. kontrol med organisk mikroforurening

Desuden skal samtlige boringer kontrolleres over en 3 årig periode.

Kontrol på ledningsnettet omfatter vandets anvendelighed, evt. bakteriologisk forurening og indhold af ilt.


Begrænset kontrol på ledningsnettet omfatter vandets anvendelighed og kontrol af eventuel bakterievækst.

Normalkontrol omfatter analyser for vandets anvendelighed til drikkevand.

Udvidet kontrol omfatter ud over normal kontrol endvidere konstatering af vandets indhold af grundstoffer.


Analyseresultaterne indtastes af laboratoriet og kan findes på:

www.geus.dk/DK/data-maps/jupiter/Sider/vandkvalitet-dk.aspx

Søg på Furesø kommune.