PRINT SEND TIL EN VEN
Furesø Vandforsyning

Ledningsrenovering


Furesø Vandforsyning a.m.b.a. vil i år og de næste 10-15 år renovere ca. 5-6 km vandledninger om året ud af vores ledningsnet på samlet set 250 km.


Renoveringsarbejdet er nødvendigt for, at du altid har rent vand i hanen, stabil vandforsyning og høj vandkvalitet, samt for at opnå et lavt vandspild.


Vandledninger og stikledninger i offentligt areal er typisk anlagt samtidig med ledningsnettet på privat grund, og erfaringer viser, at over halvdelen af alle ledningsbrud er på privat grund.

Her kan du læse mere om baggrunden for vores renoveringsarbejde.
 

Dit ansvar som grundejer


Når vi kommer og renoverer vandledningerne i offentlig areal, pålægger vi dig som grundejer at renovere din jordledning iht. vores regulativ §5.6. Ønsker du ikke at udskifte din ledning, kan du som ejer opstille en målerbrønd umiddelbart indenfor skel, hvor din vandmåler flyttes ud i. Derved bliver et evt. vandspild på din jordledning registreret på din vandmåler. Arbejdet med etablering af en målerbrønd og flytning af måler foretages af egen VVS'er og skal synes af Vandforsyningen.Nedenfor ses ansvarsfordelingen. Vandforsyningen forestår al renovering i offentlig areal, mens du som grundejer har vedligeholdelsesansvaret på privat grund.


 

Hvad koster arbejdet på privat grund


Du kan som grundejer i de berørte områder forvente en omkostning på overslagsmæssigt 10.000 kr. til 30.000 kr. for udskiftning af vandledning på privat grund. Opstilling af en målerbrønd på privat grund koster i størrelsesordenen af 8.000 til 10.000 kr. Hvis du vælger at opstille en målerbrønd umiddelbart indenfor skel, vil din vandmåler blive flyttet ud i målerbrønden. Derved vil det fremadrettet være dig som grundejeren, som bekoster et evt. vandspild på din grund.

Udskiftning af din egen vandledning kan med fordel ske samtidig med vores ledningsrenovering, da det kan reducere omkostningerne til gravearbejdet omkring skel.

Er din jordledning fra skel og frem til måler allerede i plast, vil du ikke blive pålagt at udskifte din jordledning.