PRINT SEND TIL EN VEN
Furesø Vandforsyning

Sådan opkræver vi


Betaling for vandforbruget sker en gange om året.


Den 1. april sender vandforsyningen en opgørelse for det foregående år plus en opkrævning for á conto-betaling for hele året.

Opkrævningerne sendes enten via PBS, hvis betalingen er tilmeldt hertil, eller via giro. Er det sidstnævnte tilfældet, pålægges opkrævningen et særligt gebyr jfr. det gældende "Takstblad for driftsbidrag".

Det er desværre ikke muligt at modtage opkrævningen som elektronisk betaling, da vi har erfaring for, at mange forbrugere ikke er opmærksomme på, at de har fået tilmeldt deres opkrævning til denne betalingsform.