PRINT SEND TIL EN VEN
Furesø Vandforsyning

Sådan opkræver vi


Betaling for vandforbruget sker en gange om året, såfremt dit årlige forbrug er under 500 m3.


Den 1. februar sender vandforsyningen en opgørelse for det foregående år plus en opkrævning for á conto-betaling for hele året til forfald primo april. Fra 2019 er forfaldsdatoen fremrykket til primo marts.

Opkrævningerne sendes enten via PBS, hvis betalingen er tilmeldt hertil, eller via giro. Er det sidstnævnte tilfældet, pålægges opkrævningen et særligt gebyr jfr. det gældende "Takstblad for driftsbidrag".