PRINT SEND TIL EN VEN
Furesø Vandforsyning

Vandforsyningens takster


Vandforsyningens takstblade er vedtaget af
Vandforsyningens bestyrelse den 27. november 2017 og er efterfølgende fremsendt til godkendelse i Byrådet.

Takstblad for 2018 for driftsbidrag m.v.:


Takstblad - driftsbidrag


 

Takstblad for 2018 for tilslutningsbidrag til
eksisterende forsyningsledninger:Takstblad - anlægsbidrag 2018


Takstblad for 2017 for driftsbidrag m.v.:


Takstblad - driftsbidragTakstblad for 2017 for tilslutningsbidrag til
eksisterende forsyningsledninger:


Takstblad - anlægsbidrag 2017


 

Historiske takster


Hvis du vil se udviklingen i vandpriserne, kan
du klikke dig ind på nedenstående link:

  Priser pr. m3 - 2007 til 2017.pdf


Spildevandsafgift


Furesø Vandforsyning meddeler hvert år Spildevandsselskabet, hvad vandforbruget har været, til brug for Spildevandsselskabets opkrævning til forbrugerne.

Prisen for afledningsafgift er i 2018 kr. 42,56 inkl. moms som betales til Novafos.