PRINT SEND TIL EN VEN
Furesø Vandforsyning

Om Furesø Vandforsyning

Furesø Vandforsyning leverer hver dag rent drikkevand til ca. 40.000 forbrugere ved ca. 11.000 forbrugssteder i Farum, Hareskovby, Jonstrup og Værløse.
Vandet kommer fra vores 5 vandværker, og i alt producerer vi ca. 1,9 mill. kubikmeter drikkevand om året. Herudover modtager vi ca. 50.000 kubikmeter vand fra HOFOR.

Drikkevandet produceres af grundvand, som vi henter om fra 22 boringer.
Når grundvandet er pumpet op fra undergrunden, bliver det ført videre til vandværket, hvor vi ilter og filtrerer det gennem sandfiltre. Værkerne er fuldautomatiske, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vi har ca. 5 km råvandsledninger og 255 km vandledninger, som vi løbende vedligeholder og renoverer. Højdebeholderne samt vores 6 pumpestationer sikrer et stabilt vandtryk i Furesø Kommune.

 

At være andelshaver

Som andelshaver i Furesø Vandforsyning har du mulighed for at deltage på generalforsamlingen.

Er du ikke allerede andelshaver, kan du tilmelde dig via punktet "Selvbetjening".