PRINT SEND TIL EN VEN
Furesø Vandforsyning

Velkommen til Furesø Vandforsyning

Vi er en privat vandforsyning - ejet af forbrugerne - og vi leverer vand til alle, der bor i Farum, Hareskovby, Jonstrup og Værløse. I Furesø Kommune varetages vandforsyningen af Furesø Vandforsyning, mens Novafos varetager håndteringen af regnvand og spildevand.


Det er vandforsyningens målsætning at levere drikkevand af god kvalitet med stor forsyningssikkerhed til lavest mulige pris.

Vandforsyningen drives som et non-profit selskab efter et hvile-i-sig-selv princip.

 

Akut brug for hjælp uden for åbningstid?


Ved akutte hændelser som brud på vandledninger indenfor normal arbejdstid kontaktes vandforsyningen på telefon 44 95 26 15.


Ved akutte hændelser udenfor normal arbejdstid (vandbrud, stop) kontaktes vandforsyningen på telefon 30 42 07 42.

Ingen spor af pesticidet chlorthalonil-amidsulfonsyre i drikkevandet

 

Furesø Vandforsyning udtog d. 29. april analyser for pesticidet chlorthalonil-amidsulfonsyre (CTA) afgang vandværk. Analyseresultaterne modtaget d. 16. maj 2019 viste ingen spor af CTA. Vi har desuden udtaget analyser fra flere af vores boringer, som vi forventer svar på medio juni.


 

Furesø Vandforsyning  og Stenløse Vandværk indgår et samarbejde

 

Fra årsskiftet 2018/2019 indgår Furesø Vandforsyning og Stenløse Vandværk et tæt samarbejde om drift, vedligeholdelse og udvikling af forsyningsnet og vandværker i Furesø- og Stenløses område. Formålet med samarbejdet er at sikre en mere stabil økonomi og styrke de to forbrugerejede enheder på både det administrative og tekniske område. Furesø Vandforsyning ændrer hverken navn eller flytter adresse. Du kan læse hele pressemeddelelsen her.

 


 

 

 

 

Driftssituation


Aktuelt


Vi renoverer vandledninger

Renovering af vandledninger i Søndergårdsvej-kvarteret i Værløse er i gang. Se detaljerne her.

Renovering af vandledninger i Bastholmen, Tuekæret og dele af Nordtoftevej er i gang. Se detaljerne her.

Vi opstarter renovering af Furesøvej og Dorthesvej medio august. Se detaljerne her

Vi opstarter renovering af Birketoften, Lærketoften og Vildrosevej. Se detaljerne her

I løbet af 2019 renoverer vi vandledninger flere steder. Læs mere her

Kontakt

Mandag–Fredag 8.00–11.00

Mandag-torsdag besvarer vi telefonen frem til kl. 15.00 i det omfang, det er muligt.


Rugmarken 38
3520 Farum

Email: mail@furesoevand.dk

Henvendelser vedr. din regning: bogholder@furesoevand.dk

Henvendelser vedr. placering af stophane/ledningsnet samt flytninger: oplysning@furesoevand.dk

Fremsendelse af faktura: faktura@furesoevand.dk

CVR nr. 32 96 98 95