PRINT SEND TIL EN VEN
Furesø Vandforsyning

Velkommen til Furesø Vandforsyning

Vi er en privat vandforsyning - ejet af forbrugerne - og vi leverer vand til alle, der bor i Farum, Hareskovby, Jonstrup og Værløse. I Furesø Kommune varetages vandforsyningen af Furesø Vandforsyning, mens Novafos varetager håndteringen af regnvand og spildevand.


Det er vandforsyningens målsætning at levere drikkevand af god kvalitet med stor forsyningssikkerhed til lavest mulige pris.

Vandforsyningen drives som et non-profit selskab efter et hvile-i-sig-selv princip.

  

Akut brug for hjælp uden for åbningstid?


Ved akutte hændelser som brud på vandledninger indenfor normal arbejdstid kontaktes vandforsyningen på telefon 44 95 26 15.


Ved akutte hændelser udenfor normal arbejdstid (vandbrud, stop) kontaktes vandforsyningen på telefon 30 42 07 42.Din vandmåler skal aflæses

 

Vi savner stadig ca. 100 aflæsninger. Det er vigtigt, at du aflæser din vandmåler og indberetter aflæsningen. Dette sikrer, at du får en korrekt regning, der svarer til dit faktiske forbrug.


 

Nye fund af sprøjtegift i drikkevandet

I september 2017 undersøgte vi alle fem vandværker for det omtalte pesticid,
desphenyl-chloridazon, og vi har ikke påvist et indhold af pesticidet.


Driftssituation


Aktuelt

 

Lavere tryk øst for motorvejen

 

I uge 3 og 4 er vi nødsaget til at foretage ændringer i forsyningen for at forberede en større renovering på et af vores centrale vandværker. Dette påvirker forsyningstrykket, og derfor kan du som forbruger i området øst for motorvejen mellem Bistrupvej og Paltholmvej opleve et lavere tryk end normalt. Vi håber generne for vores forbrugere vil være begrænset.


Din vandmåler skal aflæser

Det er blevet tid til at aflæse din vandmåler. Du kan indberette din måleraflæsning via Furesø Vandforsynings hjemmeside www.furesoevand.dk under selvbetjening.

 

 


Kontakt

Mandag–Fredag 8.00–11.00

Mandag-torsdag besvarer vi telefonen frem til kl. 15.00 i det omfang, det er muligt.


Rugmarken 38
3520 Farum

Tlf: 44 95 26 15

Email: mail@furesoevand.dk

CVR nr. 32 96 98 95