PRINT SEND TIL EN VEN
Furesø Vandforsyning

Velkommen til Furesø Vandforsyning

Vi er en privat vandforsyning - ejet af forbrugerne - og vi leverer vand til alle, der bor i Farum, Hareskovby, Jonstrup og Værløse. I Furesø Kommune varetages vandforsyningen af Furesø Vandforsyning, mens Novafos varetager håndteringen af regnvand og spildevand.


Det er vandforsyningens målsætning at levere drikkevand af god kvalitet med stor forsyningssikkerhed til lavest mulige pris.

Vandforsyningen drives som et non-profit selskab efter et hvile-i-sig-selv princip.

  

Akut brug for hjælp uden for åbningstid?


Ved akutte hændelser som brud på vandledninger indenfor normal arbejdstid kontaktes vandforsyningen på telefon 44 95 26 15.


Ved akutte hændelser udenfor normal arbejdstid (vandbrud, stop) kontaktes vandforsyningen på telefon 30 42 07 42.

 


Nye fund af sprøjtegift i drikkevandet


Vi har ikke tidligere analyseret for ukrudtsmidlet, desphenyl-chloridazon, i vores drikkevand. Vi undersøger arealanvendelsen i vores indvindingsområde nærmere med henblik på at udvide analyseprogrammet for pesticider, således at det fremadrettet også omfatter desphenyl-chloridazon. Vi henviser til anbefalingerne fra vores branche- og interesseorganisation, om at vores forbrugere trygt kan drikke vandet (29.08.2017): Danske Vandværker om pesticidfund 

 

Driftssituation


Aktuelt

Vi udsender i disse dage aconto-opkrævninger til stor-forbrugere (forbrug større end 500 m3/året).

I september og oktober søger vi efter lækager på vandledninger og stikledninger i den nordlige del af vores forsyningsområde (det gamle Farum)

Vi renoverer vandledninger på:

Klintedalen og Bøgebakken

Anekæret og Uglekæret

og en kortere strækning på Syvstjernehusene

Kontakt

Mandag–Fredag 8.00–11.00

Mandag-torsdag besvarer vi telefonen frem til kl. 15.00 i det omfang, det er muligt.


Rugmarken 38
3520 Farum

Tlf: 44 95 26 15

Email: mail@furesoevand.dk

CVR nr. 32 96 98 95